Dotácie na obnoviteľné zdroje do domácností sú tu!

Vďaka dotáciam môžete ušetriť 30-50% z celkových nákladov na inštaláciu zariadení!

SIEA spúšťa projekt na podporu inštalácie malých zariadení na využívanie OZE do domácností. Domácnosti tak môžu získať finančný príspevok vo forme poukážok na inštaláciu malých zariadení na výrobu elektriny alebo tepla, ktorými sú tiež solárne fotovoltické systémy.

Ako získať dotáciu?

Zadajte Váš e-mail a dozviete sa, aké možnosti solárnych panelov sú dostupné práve pre Vás

Čo je to fotovoltika?

Základom fotovoltických systémov sú solárne fotovoltické panely, ktoré menia slnečnú energiu na elektrickú energiu. Systém môže byť tvorený jedným alebo viacerými solárnymi fotovoltickými panelmi. Takto získaná elektrická energia je potom sústavou fotovoltaických zariadení privedená až k spotrebičom alebo do distribučnej sústavy.

Čo je to fotovoltika?

Typy solárneho systému

1. Solárne panely, 2. Striedač, 3. Elektromer, 4. Distribučná sieť, 5. Elektromer č.2, 6. Rozvádzač, 7. Spotrebiče
DEŇ  
  NOC

SolarGRID je fotovoltický systém s inštalovaným výkonom panelov od 1,5 do 10 kW. Z hľadiska funkčného zapojenia systém dodáva energiu primárne do spotrebičov v domácnosti a pri prebytku elektriny z fotovoltických panelov tento prebytok buď dodáva do verejnej siete alebo pomocou osobitnej funkcie obmedzuje výkon systému, aby sa zamedzil pretok elektriny do verejnej siete. SolarGRID využíva najmodernejšie vysokoúčinné fotovoltické zariadenia od renomovaných výrobcov.

0%
1. Solárne panely, 2. Nabíjač batérií, 3. Batéria, 4. Hybridný striedač, 5. Rozvádzač, 6. Spotrebiče, 7. Elektromer, 8. Distribučná sieť
DEŇ  
  NOC

SolarHYBRID je fotovoltický systém s inštalovaným výkonom panelov od 3 do 9 kW. Tento systém oproti klasickému fotovoltickému systému využíva aj batériové úložisko, kde sa ukladá prebytočná energia, ktorú nie je možné v danom okamihu priamo spotrebovať v domácnosti. V prípade, že má SolarHYBRID nedostatok vlastnej elektriny z fotovoltických panelov a spotrebiče si pýtajú viac, začne využívať aj energiu uloženú v batériách. Elektrina z verejnej siete sa začne odoberať až vtedy, keď systém nemá dostatok energie ani z fotovoltických panelov ani v batériách. SolarHYBRID dokáže vďaka batériám taktiež zásobovať domácnosť elektrinou aj pri výpadku verejnej siete. SolarHYBRID využíva najmodernejšie vysokoúčinné fotovoltické zariadenia od renomovaných výrobcov a batérie, ktoré majú technickú životnosť 20 rokov v závislosti od ich využívania.

Pomôžeme Vám so získaním dotácie a zrealizovaním projektu

Napíšte nám a my sa s Vami spojíme ohľadne možností realizácie fotovoltických solárnych systémov práve na Vašom dome a pripravíme Vám ponuku šitú na mieru

Ako získať dotáciu?

Zadajte Váš e-mail a dozviete sa, aké možnosti solárnych panelov sú dostupné práve pre Vás

Kto je SolarEnergia ?

Naša spoločnosť vznikla v roku 2008 s cieľom aktívne rozvíjať a využívať obnoviteľné zdroje energie, predovšetkým v oblasti fotovoltických technológií. Venujeme sa celému procesu prípravy, výstavby a prevádzky solárnych fotovoltických zdrojov, pričom vykonávame aj technické a energetické audity, hĺbkové previerky a navrhujeme a realizujeme inovatívne riešenia solárnych fotovoltických systémov využiteľných v domácnostiach aj v priemysle. Sme členom skupiny SynCo Group, ktorá združuje vyše 30 spoločností s 300 zamestnancami a ročným obratom vyše 33 miliónov euro. Sme aktívnym členom Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu (SAPI).

Viac informácií nájdete na www.solarenergia.sk

solarenergia

Vieme o čom hovoríme

Naša spoločnosť spĺňa všetky podmienky oprávneného zhotoviteľa podľa podmienok dotácie Zelená domácnostiam. Sme certifikovaní na montáž solárnych kolektorov a fotovoltických systémov. Všetky nami inštalované zariadenia spĺňajú prísne európske normy a majú certifikáty o zhode a certifikáty TÜV.

Do dnešného dňa sme úspešne pripravili a zrealizovali desiatky projektov solárnych fotovoltických elektrární na Slovensku a v Českej republike s celkovým výkonom vyše 8.000 kW. Máme skúsenosti s realizáciou všetkých druhov fotovoltických systémov, s osobitným dôrazom na hybridné systémy, ktoré využívajú batériové sety ako úložisko pre nadbytočnú energiu.

sapi synco unknown