Lokálny zdroj - elektráreň pre firmy | Fotovoltické elektrárne

Lokálny zdroj - elektráreň pre firmy

Vyrábajte vlastnú lacnú elektrinu pre vašu firmu! Lokálny zdroj vám umožní vyrábať energiu z obnoviteľných zdrojov pre vlastnú sportrebu. Využite fotovoltiku pre vašu spoločnosť ako efektívny nástroj na zníženie prevádzkových nákladov. Fotovoltická elektráreň vie v súčasnej dobe dosiahnúť návratnosť investície do 7 rokov.

Naša ponuka

Naša spoločnosť SolarEnergia s.r.o. ponúka dodávku, inštaláciu a servis fotovoltikých elektrárni na kľúč. Vďaka našim dlhodobým skúsenostiam v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie máme spokojných zákazníkov po celom Slovensku.

Pre zorganizovanie obhliadky a vyhotovenie kvalifikovanej cenovej ponuky nás kontaktujte na info(at)solarenergia.sk alebo na telefónnom čísle +421 (0)2 4445 2432

Ako funguje lokálny zdroj

Lokálny zdroj bol zavedený novelizáciou zákona o obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a je určený pre firmy. Lokálny zdroj umožňuje firmám využiť obnoviteľné zdroje na výrobu energie pre vlastnú spotrebu bez skrytých poplatkov a zbytočnej byrokracie:

  • Umožňuje podnikateľským subjektom využívať OZE na výrobu energie pre vlastnú spotrebu
  • Prebytky energie dodané do distribučnej sústavy nesmú prevyšiť 10% inštalovaného výkonu
  • Subjekt sa neklasifikuje ako výrobca energie (len ohlasovacia povinnosť)
  • Výkon lokálneho zdroja najviac 500 kWp (nesmie však prekročiť rezervovanú kapacitu odberného miesta)
  • Najčastejšie inštalovaný lokálny zdroj je fotovoltická elektráreň alebo malá bioplynová stanica

 

Najčastejšie inštalovaným lokálnym zdrojom je fotovoltická elektráreň, ktorú niektorí poznáte pod názvom fotovoltaika alebo solárna elektráreň. Pri aktuálnej priemernej cene elektrickej energie na úrovni 0.13 EUR/kWh bez DPH a pri každoročne klesajúcich cenách komponentov pre FVE, je možné dosiahnúť návratnosť lokálneho zdroja vo forme fotovoltiky do 7 rokov. Životnosť fotovoltických panelov prevyšuje 25 rokov. Fotovoltikou vie vaša spoločnosť výrazne ušetriť a zároveň byť ekologickou.

Viac o lokálnom zdroji sa dozviete na našej stránke vlastnyzdroj.sk

Príklad výpočtu návratnosti fotovoltickej elektrárne

 

Fotovoltická elektráreň s inštalovaným výkonom 30 kWp je umiestnený v nitrianskom kraji na priemyselnej hale, v ktorej funguje denná 2-smenná prevádzka. Celá vyrobená elektrina preto dokáže byť spotrebovaná v odbere objektu. Systém pozostáva z fotovoltických panelov z polykryštalického kremíku s nominálnym výkonom 280 Wp. Ďalšie komponenty systému sú nosná konštrukcia pre fotovoltické panely, fotovoltické meniče (striedače) DC/AC vrátane regulácie a elektroinštalačný materiál.

Investičné náklady FVE

Lokálny zdroj
Fotovoltická elektráreň

 

FV panely s príslušenstvom – 12.000 EUR
Nosná konštrukcia – 3.600 EUR
Meniče AC/DC – 4.500 EUR
Montáž, elektroinštalačný materiál – 7.500 EUR
Dokumentácia, iženiering a pripojenie – 3.000 EUR
Celkové náklady: 30.600EUR

 

 

Výroba a úspory

34.500 kWh ročne ušetrenej energie pri priemernej cene
elektriny 0,13 EUR/kWh znamená 4.485 EUR ušetrených
nákladov na spotrebu elektriny.

Návratnosť investície do fotovoltickej elektrárne pre firmy pri nezmenených cenách elektriny je 6,8 rokov. Pri zohľadnení predpokladu rastúcich cien elektrickej energie bude návratnosť na úrovni 6 rokov a menej.

 

V oblasti projekcie spolupracujeme s našim parnterom Projekcia elektro - https://www.projekciaelektro.com/


Mám záujem o ponuku o BEZPLATNÉ vypracovanie ponuky

budeme vás kontaktovať
v čo najkratšom čase

SolarEnergia s.r.o.
Račianska 30/A
831 02 Bratislava
Slovenská Republika

IČO: 44041641
IČ DPH: SK 2022597874

GPS súradnice: N48°9'50.74'', E17°7'34.01''

Tel.: +421 902 99 77 55

E-mail: info@solarenergia.sk