Zelená domácnostiam | Fotovoltické elektrárne

Zelená domácnostiam

Znížte si náklady na energie vo vašej domácnosti využitím obnoviteľných zdrojov.

Národný projekt Zelená domácnostiam je financovaný z prostriedkom Európskej únie. Sme certifikovaným realizátorom zapísaný v zozname oprávnených zhotoviteľov.

V rámci projektu Zelená domácnostiam bude do roku 2023 podporených vyše 21.000 inštalácií. Domácnosti môžu získať príspevok na malé fotovoltické zariadenie s výkonom do 10 kW, ktoré im umožní premieňať slnečnú energiu na elektrickú energiu.

Oprávnené výdavky na inštaláciu fotovoltickej elektrárne:

 • fotovoltické panely;
 • nosná konštrukcia;
 • mikromenič alebo striedač;
 • zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy;
 • regulátor nabíjania;
 • akumulátor elektriny alebo zásobníkový ohrievač vody;
 • riadiaca jednotka;
 • montážny a elektroinštalačný materiál potrebný na zapojenie systému;
 • montážne práce;
 • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky

Maximálna výška podpory pre  domácnosť je 1500 € na inštaláciu.

 

Fotovoltické systémy

Dnešná moderná doba umožňuje mať fotovoltickú elektráreň aj na streche vášho rodinného domu.

Základom takejto elektrárne sú solárne fotovoltické panely, ktoré premieňajú slnečnú energiu na elektrickú energiu. Systém môže byť vytvorený jedným, alebo viacerými solárnymi fotovoltickými panelmi. Takto získaná elektrická energia je sústavou fotovoltických zariadení privedená až k spotrebičom alebo do distribučnej siete.

Realizácia fotovoltickej elektrárne na vašom rodinnom dome bude prebiehať v nasledovných krokoch:

 1. Obhliadka lokality a navrhnutie vhodného technického riešenia
 2. Požiadanie o stanovisko ku rezervovanej kapacite
 3. Realizácia fotovoltickej elektrárne
 4. Sprevádzkovanie fotovoltickej elektrárne

 

Naša spoločnosť pri realizácií strešných solárnych fotovoltických systémov využíva predovšetkým dve technologické prevedenia:

 1. SolarGRID

 Ide o najjednoduchší fotovoltický systém aplikovateľný na všetky typy inštalácií.  Týmto spôsobom je možné sprevádzkovať  fotovoltickú elektráreň od 1,5 do 10 kWp.  Solar GRID riešenie pozostáva z fotovoltických panelov , striedačia napätia a zariadenia na  sledovanie prebytku výkonu fotovoltickej elektrárne pre zamedzenie prietoku elektrickej energie do distribučnej siete

Na základe našich skúsenosti sme zistili, fotovoltický systém SolarGRID dokáže pokryť približne 20 až 30 % ročnej spotreby domácnosti.

Výhody systému SolarGRID:

 • Nižšia vstupná dostupnosť
 • Jednoduchosť systému
 • Univerzálna aplikovateľnosť do inštalácie odberateľa elektrine
 • Možnosť spúšťania spotrebičov podľa aktuálneho výkonu fotovoltickej elektrárne pre maximalizáciu využitia elektriny
 • Obmedzenie prietoku prebytku elektriny do distribučnej sústavy

 

Nevýhody systému Solar GRID:

 • Najväčšia výroba elektriny je počas obeda, pričom v tomto období je naopak najnižšia spotreba
 • Nedokáže pracovať počas výpadku elektrickej energie distribučnou sieťou
 • Pokrýva maximálne 20-30 % ročnej spotreby elektrickej energie.
 1. Solar Hybrid

Druhou alternatívou pre strešné solárne fotovoltické systémy je využitie SolarHybrid systému. Princíp Solar Hybrid je v možnosti prebytočnú elektrickú energiu ukladať do batérií.  Prostredníctvom tejto možnosti dokáže systém Solar Hybrid vyrobenou elektrinou  zásobovať domácnosť. V tom prípade ak má  systém nedostatok elektriny zo slnka začne odoberať elektrinu z batérií. Až v prípade, že systém spotreboval energiu z batérií začne domácnosť odoberať elektrinu z distribučnej sústavy.

 

Výhody systému Solar Hybrid:

 • Samostatnosť pri spotrebe elektriny
 • Ukladanie elektriny na neskôr
 • Dlhá životnosť batérií ( až 20 rokov)
 • Možnosť spínania spotrebičov podľa aktuálneho výkonu elektrárne pre maximalizáciu využitia elektriny spotrebiteľa

 

Nevýhody systému Solar Hybrid:

 • Vyššia vstupná investícia
 • Dĺžka návratnosti investície

Mám záujem o ponuku o BEZPLATNÉ vypracovanie ponuky

budeme vás kontaktovať
v čo najkratšom čase

SolarEnergia s.r.o.
Račianska 30/A
831 02 Bratislava
Slovenská Republika

IČO: 44041641
IČ DPH: SK 2022597874

GPS súradnice: N48°9'50.74'', E17°7'34.01''

Tel.: +421 902 99 77 55

E-mail: info@solarenergia.sk