Repowering FVE Ožďany | SolarEnergia

Repowering FVE Ožďany

500 kW
2023, December
Ožďany, Slovenská Republika

Modernizácia existujúcej fotovoltickej elektrárne (tzv. repowering) umiestnenej pri obci Ožďany, ktorá bola do sústavy SSD pripojená v decembri 2010. V rámci repoweringu bolo v mesiacoch september - november 2023 vymenená polovica FV panelov s celkovým výkonom 500 kWp tenko-filmových panelov vyrobených z amorfného kremíku za nové mono-kryštalické panely s jednotkovým výkonom 650 Wp. Nové panely boli nastringované a zapojené do poľných rozvádzačov.

Výsledkom tejto modernizácie je zvýšenie technickej dostupnosti inštalovaného výkonu celej FVE, zvýšenie ročnej výroby o viac 15 % ako dôsledku eliminácie vzájomného zatienia panelov. Repowering predĺži technickú životnosť elektrárne, ktorá tak môže ďalej bezproblémovo fungovať aj po skončení obdobia podpory.

FVE Ožďany IV
FVE
1-IMG-20231010-WA0007
4-IMG_3263
3-IMG-20231115-WA0003
5-IMG-20231114-WA0002
6-IMG-20231115-WA0001

Spolupracujeme
Fronius
Horay
HUAWEI
KENO
Longi Solar
SAPI
Schneider Electric
Sungrow
Adresa

SolarEnergia s.r.o.
Račianska 30/A
831 02 Bratislava
Slovenská republika

Kontakt:

+421 902 997 755
info@solarenergia.sk

IČO: 44041461
IČ DPH: SK 2022597874

Lokality
Banská Bystrica
Bratislava
Košice
Kysucké Nové Mesto
Martin
Nitra
Nové mesto nad Váhom
Piešťany
Trenčín
Trnava
Žiar nad Hronom
Žilina
Zelená domácnostiam