Lokálny zdroj Horný Hričov 499 kW | SolarEnergia

Lokálny zdroj Horný Hričov 499 kW

499 kW
2023, December
Horný Hričov, Slovenská Republika

Návrh a realizácia na kľúč lokálneho fotovoltického zdroja v areáli čistiarne odpadových vôd nachádzajúceho sa v obci Horný Hričov, okres Žilina. Na strechách existujúcich budov bolo nainštalovaných celkovo 499 kWp fotovoltických panelov z mono-kryštalického kremíku s nominálnym výkonom 455 Wp. Lokálny zdroj slúži na pokrytie spotreby majiteľa a prevádzkovateľa areálu.

IMG_5920
IMG_5921
IMG_5924
IMG_5933
IMG_5940

Spolupracujeme
Fronius
Horay
HUAWEI
KENO
Longi Solar
SAPI
Schneider Electric
Sungrow
Adresa

SolarEnergia s.r.o.
Račianska 30/A
831 02 Bratislava
Slovenská republika

Kontakt:

+421 902 997 755
info@solarenergia.sk

IČO: 44041461
IČ DPH: SK 2022597874

Lokality
Banská Bystrica
Bratislava
Košice
Kysucké Nové Mesto
Martin
Nitra
Nové mesto nad Váhom
Piešťany
Trenčín
Trnava
Žiar nad Hronom
Žilina
Zelená domácnostiam