Servis | Fotovoltické elektrárne

Servis

SolarEnergia, s.r.o. poskytuje komplexné riešenie prevádzky fotovoltaických parkov a elektrární a taktiež ponúka možnosť participácie na projektoch v oblasti využívania slnečnej energie v kontexte výroby elektriny.

Každá solárna elektráreň je iná a potrebuje individuálny prístup. Kompletný a profesionálny prístup Vám zabezpečí úspešnú návratnosť investície.

Balíky služieb

Technický balík služieb

 1. Sledovanie výroby a dodávky EE do siete

Sledovanie pripojenia elektrárne do distribučnej sústavy
Sledovanie výkonu vzhľadom na aktuálnu intenzitu slnečného žiarenia (performance ratio)
Sledovanie prevádzkových parametrov jednotlivých častí FVE
Sledovanie stavu všetkých monitorovaných zariadení
Analýza, porovnávanie a vyhodnocovanie údajov s cieľom optimalizácie systémových strát

2. Pravidelné technické prehliadky elektrárne

Vizuálna kontrola oplotenia a ďalších stavebných prvkov
Vizuálna kontrola nosnej konštrukcie
Vizuálna kontrola uchytenia FV panelov
Fyzická kontrola vonkajšej DC elektroinštalácie - meranie funkčnosti stringov a DC káblov
Vizuálna kontrola vonkajších NN zariadení
Vizuálna kontrola stavu zariadení v rozvodni NN a VN
Vizuálna kontrola striedačov
Diagnostika prípadne zistených závad alebo porúch
Odstraňovanie drobných závad alebo porúch
Predloženie správy o vykonanej technickej prehliadke

3. Údržba, revízie a odstraňovanie porúch

Predpísaná údržba elektrických zariadení v spolupráci s výrobcom / dodávateľom
Predpísaná revízia elektrických zariadení podľa príslušnej legislatívy
Odstraňovanie porúch v spolupráci svýrobcom / dodávateľom
Predloženie správy o vykonanej údržbe, revízii alebo odstránenej poruche

4. Údržba pozemkov:

Kosenie trávy a zeleného porastu
Aplikácia herbicídnych prostriedkov
Údržba a výsadba trávnikov
Zimná údržba

Administratívny balík služieb

1. Komunikácia s ÚRSO a prevádzkovateľom DS
2. Mesačný odpočet stavu elektromeru
3. Účtovnícky servis

Fakturačný servis
Daňové priznania (DPH, daň z príjmu PO)
Príprava pravidelných účtovných výkazov pre financujúcu banku

4. Pravidelná mesačná správa o prevádzke FVE

Vyrobená a dodaná EE vzhľadom na energetický audit
Zhodnotenie prevádzky FVE a porovnanie s ostatnými FVE v rámci portfólia
Informácia o vykonaných servisných prehliadkach, resp. údržbe zariadení

5. Riešenie poistných udalostí

Príprava podkladov pre nahlasovanie poistných udalostí
Príprava podkladov pre zjednávanie poistného plnenia

6. Komunikácia s bezpečnostnou službou

Pri poruche zabezpečovacieho systému
Pri narušení areálu FVE

 

Technický audit

Účel a rozsah

Spoločnosť SolarEnergia, s.r.o vykonáva technické audity FVE za účelom posúdenia technického stavu zariadení v nasledovnom rozsahu:

 1. Posúdenie kvality použitých stavebných a technologických prvkov
  2. Posúdenie optimálnosti umiestnenia stavebných a technologických prvkov
  3. Posúdenie kvality zapojenia prvkov v kioskoch vo vzťahu k potenciálnym stratám na výkone
  4. Kalkulácia odhadovaných strát v kabeláži NN a VN
  5. Zhodnotenie odchýlok medzi dokumentáciou a reálnym zapojením prvkov v rozvodni NN a VN
  6. Posúdenie reálnosti výsledkov energetického auditu vo vzťahu ku skutočnému vyhotoveniu zdroja
  7. Kontrola zapracovania pripomienok uvedených v kolaudačnom rozhodnutí
  8. Technické audity vypracovávame pre finančných investorov, banky a tiež pre prevádzkovateľov FVE.

 

Údržba fotovoltický elektrárni

Umývanie panelov

• zvyšuje výkon o 3 až 8 % (v závislosti od znečistenia)
• zamedzuje vzniku hotspotov
• predlžuje životnosti panelov

Kosenie fotovoltických elektrárni

Zabezpečujeme pravidelné kosenie fotovoltických elektrárni v súlade s požiadávkami majiteľa.

 


Mám záujem o ponuku o BEZPLATNÉ vypracovanie ponuky

budeme vás kontaktovať
v čo najkratšom čase

SolarEnergia s.r.o.
Račianska 30/A
831 02 Bratislava
Slovenská Republika

IČO: 44041641
IČ DPH: SK 2022597874

GPS súradnice: N48°9'50.74'', E17°7'34.01''

Tel.: +421 902 99 77 55

E-mail: info@solarenergia.sk